Lätta att leva grönt

Hem med karaktär

I brf Telefoncentralen bor du i bästa läge på Telefonplan med nära till allt. Här får du förutsättningar för ett urbant, socialt och hållbart liv utan att ge avkall på utrymme och bekvämlighet. Digitala lås ger dig även möjligheter till ett enkelt och bekvämt boende. De gemensamma, generösa och grönskande takterrasserna med växthus kan du njuta av året runt för avkoppling, mingel och stadsodling

Brf Telefoncentralen ligger på en friköpt granntomt till Konstfack på LM Ericssons väg. En tidigare kontorsbyggnad har rivits för att ge plats åt tre nybyggda fyravåningshus. De uttrycksfulla fasaderna, byggnadernas rundade hörn med tillhörande rundade balkonger och den tydliga sockeln med dubbel takhöjd i gatuplan ger husen en unik karaktär.

Lokalerna i bottenplan bidrar till liv och rörelse, inte minst ut mot det nya torget som ett av husen vetter mot. Redan nu står det klart att tre restauranger med inspiration från såväl Asien som Europa flyttar in med uteserveringar i fantastiskt läge mot torget.

Ljust och varmt formspråk

Ett enhetligt, nordiskt präglat formspråk används hela vägen från utemiljön via entréer och trappor ända in i lägenheterna. Naturliga, ljusa material ger en varm, välkomnande känsla och genomgående i hela projektet har vi jobbat med ett grafiskt uttryck där ribbstrukturer och linjer återkommer. Helheten skapar en gedigen och genomarbetad grundstil för dig att utgå från när du vill sätta prägel på din egen lägenhet med färg och form.

Varje trapphus utsmyckas med en unik armatur med en prisma blåst av glaskonstnären och tidigare konstfackstudenten Simon Klenell. Alla prismor upprepas i belysningen på innergårdens komplementbyggnader där de representerar det enskilda trapphuset.

Umgås och odla på taket

Två av husen har generösa takterrasser som är tillgängliga för alla föreningens medlemmar. Träd- och perennplanteringar skapar en skön, grön oas. Här kan människor träffas för att fika eller äta middag i en av flera pergolor med sittplatser. Ombonade sittytor och bord öppnar också för att duka upp för en mingelbuffé eller mysiga middagar med vänner. Två växthus i glas gör att det dessutom går att umgås på taket året om. Delar av terrassen lämnas öppen för föreningen att själva möblera och sätta sin prägel på.

På takterrasserna finns det också planteringslådor för boende med odlingsintresse. Föreningen kan bilda en trädgårdsgrupp för att samla alla intresserade. Det går till och med att utöka med fler lådor beroende på hur många cityodlare som finns bland de boende.

Moderna lösningar förenklar vardagen

Husen framtidssäkras genom att de förses med moderna lösningar av olika slag. Fiberanslutningen tillåter internettrafik på 1 Gbit/s uppåt och nedåt. Elektroniska låssystem i entréer och till lägenheterna gör att du helt slipper nycklar och möjliggör serviceutbud från marknadens olika aktörer. Det kan till exempel handla om att få leveranser ända in i lägenheten på ett helt säkert sätt.

Vi gör det också lätt för dig att hålla reda på dokument och information som rör ditt boende genom att lägga in allt detta i en ”digital bopärm”, en portal på webben som du alltid kan nå.

Lätt att leva grönt

Brf Telefoncentralen är projekterat för att uppfylla certifieringen Miljöbyggnad Silver. Energieffektiva lösningar och solceller på taket bidrar till att minska husets klimatavtryck, vilket gör att du kan leva grönt bara genom att bo här. El- och varmvattensförbrukningen mäts individuellt för varje lägenhet för att premiera en hållbar livsstil.

Husen får en bilpool med två elbilar i garaget under jord. Här finns totalt 63 platser att hyra. Samtliga är förberedda för elbilsladdning och utöver bilpoolsplatserna finns detta installerat på åtta platser. Garaget har också gott om plats för cyklar. Mer lättillgänglig cykelparkering finns dessutom i förråd på gårdarna, där det även finns cykelverkstad för medlemmar som själv vill mecka. Utöver detta har föreningen även en cykelpool bestående av 2 lådcyklar att tillgå.

Arkitekten berättar

Telefoncentralen består av tre huskroppar med bostäder och lokaler. Huskropparnas volymer relaterar till de omkringliggande byggnadernas skala och tar upp befintliga siktlinjer. Tillsammans med LM Ericssons gamla fabriksbyggnad präglar den södra byggnaden det stora torget som möter en vid ankomst från Telefonplans tunnelbanestation. Med restauranger och uteplatser i bottenplan blir torget en levande plats. Längs den västra och östra sidan av kvarteren skapas gröna stråk med både befintliga grönytor och ”rain gardens” som ger en god hantering av dagvatten.

Det första planet, som utgörs av dubbelhöga lokaler och ateljélägenheter, har gestaltas med ett kraftfullt sockelmotiv. Upprepningar och förskjutningar uppstår, vilket ger sockelvåningen en varierande rytm. Den övre delen av fasaderna har en repetitiv och sammanhållen gestaltning som knyter an till den tidigare industriella miljön.

De valda fasadmaterialen – mörkt tegel och ljus betong – gör att kvarteren blir ett tydligt tillägg till den befintliga miljön, vars byggnader har fasader i ljus puts. Den horisontella mönsterverkan som skapas av de ljusa och de mörka materialen ger samtidigt ett sammantaget intryck som harmonierar i kulörställning med de omkringliggande funkishusen.

Innergårdarna är ljusa med vita tegelfasader och har ytterligare attribut såsom ett rundat formspråk och en ändrad riktning i tegelförbanden. Uppe på byggnaderna breder ett gemensamt taklandskap ut sig, möblerat med pergolor, skyddade uteplatser, träd, odlingslådor, inglasade uterum och solbänkar.

Entréhallarna är omsorgsfullt dekorerade med konstverk i form av ljusinstallationer av en glaskonstnär utbildad på Konstfack. Materialvalen i trapphusen är sobra och återspeglar den starka kontrasten i den yttre fasaden – väggar av vitlaserad betong och golv av mörkgrön terrazzo.

Ateljélägenheterna i markplan har stora, dubbelhöga rum med ateljéfönster mot uteplats eller förgårdsmark. Mot gårdarna har de loft som bildar mindre och mer privata rum. Lägenheterna på de övre planen har generösa fönster och planlösningar där vi arbetat för att få kvalitativa rumsligheter med tydliga axlar och starka rumssamband.

Teknisk beskrivning

GrundläggningBottenplatta under garage på packad bergskross och fyllning av packad friktionsjord
YtterväggarMörkbrunt hårdbränt tegel i horisontellt förband. Betong i varmgrå kulör. Gårdsfasader betong i varmt vitgrå kulör och ljust ingjutet tegel i vertikalt förband.
BjälklagBetong
Bärande stommeBetongbjälklag och väggar
Lägenhetsskiljande väggarBetong/gipsskivor
InnerväggarGipsskivor med mellanliggande ljudisolering
Invändiga dörrarSläta semi-massiva trädörrar, fabriksmålade inom lägenheter, målade ståldörrar till allmänna utrymmen
FönsterÖppningsbara delar med kopplad båge 2+2 glas
Fönster/fönsterdörrarTrä/aluminium. Kulör svartbrun eller Varmljusgrå
Tamburdörr till lägenheterSäkerhetsdörr, K4 svartoliv
HissEn hiss per trapphus
Lägenhetsdörrar i fasadAluminiumglasparti. Kulör svartbrun. Dekorglas
Lägenhetsdörrar på entrébalkongTrädörr med överljus, Kulör stengrå
Ståldörrar i fasadKulör svartbrun
BalkongerBalkonger av prefabricerad betong med smides pinnräcke i kulör svartbrun
YttertakGemensam takterrass. Betongmarksten, Trätrall, Stenmjöl och Äng/Sedum
Takpåbyggnad (trapphus)Prefabricerad betong klädd med plåt
UppvärmningVärme tillförs lägenheterna med vattenburna radiatorer eller konvektorer. Föreningen levererar 21 grader in till lägenheten.
El5-ledarsystem med lägenhetscentral inom lägenheten. Centralen är försedd med automatsäkringar och jordfelsbrytare. Varje lägenhet förses med mätning av el och debiteras separat
VentilationFrån- och tilluftsventilation med värmeåtervinning
VattenKallvatten ingår i månadsavgiften. Varje lägenhet förses med mätning av varmvatten och debiteras separat
TV/tele/dataÖppet fiber, minst ett uttag per lägenhet
TrapphusLaserade betongväggar. Golvbeläggning av grön terrazzo. Klinker i hall i ateljélägenheter

Om Einar Mattsson

1927 lämnade bondsonen Einar Mattsson sitt familjehem på Väddö för att ta anställning som snickare i Stockholm. Med sig hade han sina bara händer och en egenhändigt hopsnickrad verktygslåda. Det blev första steget på en spännande resa där han gick från att visa framfötterna som timmerman till att bli en engagerad byggmästare som var med och utvecklade det moderna Stockholm.

Ända sedan Einar Mattsson började har vi velat driva på och sätta en ny standard för boendet i Stockholm. Från små detaljer i kök och sovrum till funktion och intryck hos hela kvarter. Därför har vi tagit fram en utvecklingsplattform som styr vårt arbete i de projekt som vi skapar, och som ger oss möjlighet att lägenhet för lägenhet, hus för hus, område för område, ge invånarna i Stockholm mer värde för pengarna.

Läs mer om Einar Mattsson på einarmattsson.se